Ką daryti, kai varpa yra blanki


Home » Protakos » Pasivaikščiojimas su Libertu po Alantos apylinkes Pasivaikščiojimas kai varpa yra blanki Libertu po Alantos apylinkes Antanas PIVORAS Kai sueinu su išmintingu ir kultūringu žmogum, kai varpa yra blanki jo ir mano mintys susilieja, aš tarsi pakylu ir iš paukščio skrydžio matau, kokia graži mūsų žemė, kaip linksmai žydi gėlės, kaip triukšmingai išdykauja vaikai. Ir kokia reikšminga yra Alantos krašto istorija, gamtos paminklai.

Taip atsitiko ir su Libertu Klimka, kai jį prišnekinau parašyti straipsnį apie Alantos bažnyčios varpus. Kodėl silpna vyro erekcija darbų ką daryti buvo dar toli, bet melstis jau galima: stogas uždėtas, presbiteris ištinkuotas, laikinai pastatytas senosios bažnyčios altorius, sudėtos grindys.

Dažniausios moterų klaidos lovoje

Iki m. Petras Sabaliauskas iš Juotiškių kaimo įtaiso didįjį svarų varpą, kainuojantį aukso rublius. Jam duotas šv. Petro vardas.

Laiškai iš kaimo. Ar jau trumpėja tavo daržo lysvė?

Varpas papuoštas vynuogių ir vijoklių raižiniais, šv. Petro reljefiniu atvaizdu.

ką daryti, kai varpa yra blanki

Kitą varpą, svėrusį svarų, paaukoja Jonas Mačionis iš Krivičių vienkiemio, jis paskirtas Švč. Marijos Nekaltai Pradėtosios garbei. Varpo kaina — aukso rublių. Trečią svarų varpą padovanojo Kazimieras Žigelis ir Ignacas Karvelis.

Į Alantą pagal nurodymą buvo atgabenti ir kitų bažnyčių varpai. Atėjo pas tėvelį zakristijoną maršalka Antanas Jakučionis ir sako: reikia ką nors daryti, kad naujus varpus paslėpus. Pažiūrėjo, kad bažnyčios svirnelyje yra 3 seni varpai ir nutarė naujuosius, kurie buvo nuimti ir gulėjo čia pat šventoriuje, užkasti — didesnį ką daryti vieną duobę, o kitus į kitą, kai varpa yra blanki vieton išvoliojom 3 senus nedidelius.

Už poros dienų išvežė tuos visus varpus, o vienas, Traupio, kažkaip pasiliko. O jau artinos vokiečiai. Įvertėm į ratukus ir paslėpėm kapinėse, vokiečiai tardė tėvelį dėl varpų, bet nieko neišgavo.

Pasivaikščiojimas su Libertu po Alantos apylinkes

Kai pasibaigė karas, tuomet sujudo ir iškėlė. Kaip tik klebonas atvažiuoja iš Skiemonių atlaidų, mes tuoj užlipam ir pradedam skambinti.

Koks buvo džiaugsmas, kad taip gražiai suskambo visi trys varpai. Ir dabar malonu jų klausytis nuvažiavus į Alantą. Et, mums norisi daugiau žinoti ką daryti šiuos varpus, jų ypatumus ir meninę vertę. Ačiū klebonui Sudentui, kad vieną vidurvasario sekmadienį po mišių mums trims — mokslininkui, fotografui Šarūnui ir man — leido pasilikti ir pasidarbuoti bažnyčioje. Kopėme įvijais laiptais aukštyn, pakeliui apžvelgdami ir pasigrožėdami seniau naudotomis bažnytinėmis padarynėmis. Laiptai jau visai kitokie nei tie, kuriuos aš mačiau prieš kai varpa yra blanki metų: nesulūžę, neapdergti karvelių gėrybėmis, nes nebepalikta jiems landų į ką daryti vietą lizdams ir slėpynėms.

Prie varpų jau galime pro laiptus pažvelgti į miestelį ir tolimus kraštus už jo. Sako, kad skaisčią dieną galima buvo įžiūrėti ir Vilniaus rūmus. Libertas imasi darbo: laipiodamas per balkelius, matuoja varpų plotį, aukštį, skersmenį, atidžiai skaito raides, pirštais apvedžiodamas jų griovelius, įsižiūri į šventųjų atvaizdus.

Visa tai kruopščiai suguldo į bloknotą. Ką jis pastebėjo, užrašė, įvertino, aš negaliu sakyt, tik teks pasiskaityti jo knygoje apie Lietuvos bažnyčių varpus. Atlikę darbus prie varpų, užėjome į patalpą, esančią ką daryti altoriaus.

Jiedu įniko į bažnyčios metrikų knygas. Tegu jie skaito tą kirilicą, o man parūpo išeiti į laukus. Nuėjau prie lauko kaip naudoti varpą, jei turite į kairę.

Papildas varpos didinimui.

Nuėjau prie didžiųjų, pačių švenčiausių vidurinių durų. Irgi užrakinta. Dešinės lauko ir koplyčios durys taip pat užrakintos. Dieve, Dieve, prašau, atitolink žemiškus rūpesčius ir reikalus!

  • Saugumas: Kaina: Trečią vietą reitinge užėmė penio padidėjimo varpos didinimo tabletės.
  • Laiškai iš kaimo.
  • Naminis varpos padidinimo receptas

Nejaugi teks laužti neįveikiamas duris ar daužti vitražus? Juk klebono telefono numerio neturiu. Laimė, fotografas Šarūnas numerį žinojo. Girdisi: — Sakiau, kad bažnyčioje žmonės pasiliks ir dirbs. Kam užrakinai? O mums: — Tuoj ką daryti, atrakinsim.

ką daryti, kai varpa yra blanki

Išsivadavę iš Dievo nelaisvės, už klebonijos įsistebeilijom į Peklą. Nuo čia puikiai matosi kalnelis, kuriame prasmego rūmai, giliai į pelkę panirusi kūlgrinda, kuri leido tik saviems, gerai žinantiems jos vingius pravažiuoti ar praeiti, o bet kokį priešą murkdė į neišbrendamą klampynę.

Išėjus pro šventoriaus vartus, gerai matyti Verpeto kalnas, technikumo rūmai, į kuriuos sunešti visi darbo metai, mano spalvota bakūžė greta su kitais kaimynais. Į pietus guli Antaliežiai, o už jų, tolėliau už medžių matyti mano gimtoji Naujoji Karalinava.

Su Libertu kaip nenuvažiuosi, o paskui kaip vos ką daryti žolių ir krūmelių taku nenubrisi iki Valiulio akmens ir kaip ant jo neužsikarsi?

ką daryti, kai varpa yra blanki

Aš norėjau parodyti gamtos ir istorijos įžymybę, bet kur tau — ką daryti ne kartą buvęs ir pirštais vedžiodamas kiekvieną griovelį aiškina, ką reiškia šie ženklai. Ir vis dėlto smagu buvo ant šio akmens sukirsti pietų rinkinį. Smalsu, ar labai pavydėjo pietų velniūkštis, kai varpa yra blanki po šiuo akmeniu?

ką daryti, kai varpa yra blanki

O štai atradau, kur Liberto koja dar nebuvo įmynusi savo pėdos. Tai — Verpeto kalnas, m aukščio. Iš toliau kalnas atrodo kai varpa yra blanki kai varpa yra blanki aukštas, ir negalėjo būti baisu Tadui Blindai ant jo žvygdinti savo žirgą.

Bet kai varpa yra blanki tikro turėjom įkopti į prieškalnę, nusileisti į lomą, o paskui kopti į visai statų ką daryti. Drąsuoliams slidininkams visai smagu nuo jo nusileisti. Iš jo šviesos signalais tigro varpos tinktūra buvo perduoti žinias į apylinkėse išdėstytus kitus švyturius. Toks buvo tų laikų belaidis telefonas. Kalno kai varpa yra blanki — akmenys. Iš kur čia rieduliai atsirado, niekas nežino. Aiškinama dvejopai: ir kad ledynai juos sunešė, ir kad žmonės juos sutempė.

Bet mįslė lieka. Ypač mane sudomino vienas akmuo: jo reljefe išryškėja lyg žmogaus, lyg kažkokio monstro veidas. Deja, dabar jo jau nebematome.

Teko girdėti, kad jis nukeliavo į kažkokio snobo ką daryti Kaune. Akmuo — didelė ir madinga vertybė. Vis dėlto kas nors gal pamatysite? Būtų gerai jį ką daryti.

ką daryti, kai varpa yra blanki

Aš esu ką daryti kalbų apie kalno magiškas jėgas. Buvo ankstyvas rudens pavakarys. Truputį šalveno, dangaus kruopos vos vos apibarstė keliuką.

Tiesos trupiniai miegantiems paukšteliams

Ką daryti jau nuogą sodą, primėčiusį pilną žemę obuolių ir platų pelkėtą Virintos upės slėnį, aplenkę krūmais apaugusias balas, pro buvusį Tiesiūniškių kaimą, šokinėdami per stingstančias vos įžiūrimas kai varpa yra blanki balutes, įžengėme į buvusio Spulių kaimo žemes, kuriose ir stūkso tasai Verpeto kalnas.

Dar teko praeiti ir Spulių kapines, kurias puošia aplūžę, pliki medžiai ir išvirtę mediniai kryžiai.

Dažniausios moterų klaidos lovoje Perskaitykite šį dažniausiai daromų klaidų lovoje sąrašą, išmokite ir prisiminkite, kai kitą kartą mylėsitės su savo partneriu! Ką daryti, o kaip yra su moterimis? Kai kurių internautų vyrų nuomone, moterims taip pat reikia sudaryti sąrašą tų dalykų, kurių mylėdamosi jos turi vengti.

Net nejauku darosi… Iš šitos, šiaurinės, pusės ne toks jau ir aukštas Ką daryti. Bet man, sveikam vyrui, kažkodėl ėmė svaigti galva ir kalną įveikiau nelengvai, sunkiai alsuodamas ir atsisėdau ant tuomet dar buvusio galvingo akmens.

Varpos padidėjimo tabletės

Prigludęs prie akmens su kai varpa yra blanki piešiniu atsigavau. Apsižvalgiau aplinkui. Vakaruos dar švytinčio dangaus fone juoduoja bažnyčios bokštai. Kitoje pusėje žiba blankus kažkokios Spulių ar kai varpa yra blanki kaimo sodybos žiburėlis. Galvoju, kas bus, jei toliau nebegalėsiu eiti?. Ką daryti tada ir pajutau kalno galią. Vėliau vienoje knygoje ją mačiau kaip tautosakinę… Labai malonu. Šio kalno stebuklai nesibaigia.

Vėlesniuose pasakojimuose ši grakšti virtinė jau suskilusi į pavienius ką daryti. Meru viršūnės blizgėjusios stiklo blyksniais, žėrėjusios aukso atšvaitais. Ant tokio kalno stovėjo vyriausio Rigvedų dievo Indros puošnūs rūmai. Aukštaičių aukštumose susitelkę ir visi indr- šaknies fizionimai: Indrajai, Indraja, Indrailis, Indrinis.

Tik šiame Lietuvos kampe užrašytos ir legendos apie mitinę būtybę, vardu Indraja. Kartą į mano namus užėjo du nepažįstami jaunuoliai. Jie buvo išties keisti ir paslaptingi. Kalbėjo apie kažkokias juostiles, einančias per geologines vertybes, šventyklas, kitus svarbius sakralinius ženklus.

Tai galėtų būti linija Valiulis, Verpetas, Lukšto ežero sala ir besitęsianti toliau.