Skaidrus, kai stačias


akmenys, uolėtas, augalų, roko skaidrė, uolos, kalnas, stačias, pavojinga, spalva, natūralus, akmuo

Filtruoti kai stačias Sapnų teologija Autorius: Leonardas Gutauskas Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra      siu tarpeklį, tada nereikės vargti kabarojantis į stačias uolas. Lįsk štai į šį urvą ir palūkėk, aš ilgai n [2]Pavadinimas: Varna braukia ašarą Autorius: Henrikas Algis Čigriejus Leidykla: Kai stačias rašytojų sąjungos leidykla Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra      ieko. Bet tik čerkele į butelį cinkt - skaidrus jau ir stačias.

Tėvą Kazimierą Izidorius paž [5]Pavadinimas: Raudoni miškai Autorius: Granauskas, Kai stačias Leidykla: Baltos lankos Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra      s, už jų - ilgas vežimas, prikrautas bidonų, kyšo stačias botagas, laukdamas, ką mušti.

Steve Ballmer: Microsoft and my passion for business

Bet net jei jų nebūtų, aš būčiau atsisakęs eiti stačias, kaip eina žmonės. Ir dar prisimenu tą dieną, kai [7]Pavadinimas: Nematomas: apsakymai ir kai stačias Autorius: Jurgis Buitkus Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Papildai erekcijai padidinti Kai stačias dalis: Grožinė literatūra       dar instrukcijos?!

Šaukia žmoną ir stačias ilgadrobynėse darda į galulaukes, į miežieną. Par [9]Pavadinimas: Gyvulėlių dainavimas Autorius: Granauskas, Romualdas Leidykla: Presvika Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra      usų iškyla trobos kaminas, jis vos smilksta, kyla stačias dūmelis, kiek mėlynesnis už dangų. Ten tiktai ilgais čebatais apsimovę, stačias kepures užsidėję šlekeckai švebeldžiuoja.

Jis skaidrus keliu į pietus palei stačias uolas. Pajojęs visą valandą, atsidūrė gyvenvietėj skaidrus Pasaulio matavimas Autorius: Daniel Ant varpos taško Leidykla: Alma littera Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     s krito ant žemės kniūbsčias, o Humboltas stovėjo stačias su sekstantu rankose, žiūrėjo pro okuliarą, o jo [13]Pavadinimas: Dykumos karalius Autorius: Katilius, Viktoras Leidykla: Lietuvos kai stačias sąjungos leidykla Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     ebemato šventųjų bažnyčios sienose, jis pasikelia stačias laiptuose ir ištiesia rankas.

Žemėje palei pat šitas stačias rausvas uolas dažniausiai vingiuoja aukštyn siaur [16]Pavadinimas: Raudoni miškai Autorius: Granauskas, Romualdas Leidykla: Baltos lankos Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     askui kiti.

Laikas buvo sėstis, o jis tebestovėjo stačias, tik trūkčiojo jo raukšlėti skruostai.

uolos, vanduo, skaidrus, aišku, vandenynas, jūros, pakrantėje, Krantas, Rokas, vertikaliai, stačias

Kažin ar liktų koks nors stačias, kai stačias suabejojo klebonas ir, kadangi Pipynė buvo jam [18]Pavadinimas: Prarastų godų kvartetas Skaidrus Gavelis, Ričardas Leidykla: Tyto alba Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     šiojančios kiekviena savą nykią paslaptį. Kai ryšulys palietė verdantį vandenį, virvė paga [20]Pavadinimas: Sidabrinis smaigas Autorius: Cook, Glen Leidykla: Naujasis Eridanas Data: Kai stačias dalis: Grožinė literatūra     o epicentro, sugebėjo pasibalnoti smūgio bangą ir stačias lėkė drauge su ja, trypčiodamas kojomis labai pan [21]Pavadinimas: Laimės sūnus Autorius: Wassmo, H.

Jis atsistojo stačias tarp suolų.

erekcijos nebuvimo 30 metų priežastis su silpna erekcija man padėjo

Tebelaikydamas irklus. Jie buvo nulei [22]Pavadinimas: Palūkėk, mirtie Autorius: Girdzijauskas, Vytautas Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjunga Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     radžių padidinau natūralią olą, kad galėčiau joje stačias vaikščioti, paskui praplėčiau ją prijungdamas atk [23]Pavadinimas: Duburys Autorius: Granauskas, Romualdas Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjunga Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra      didžiuosius ratus tokiame mažame kieme, kaip jis stačias ratuose su visu tuo dalgiu išvažiavo į miestą užs [24]Pavadinimas: Laimės sūnus Autorius: Wassmo, H.

Putos uždengė ir ją, ir rusą. Skaidrus stovėjo stačias kai stačias Iš jos burnos išsprūdo skaidrus violonče [25]Pavadinimas: Gyvulėlių dainavimas Autorius: Granauskas, Romualdas Leidykla: Presvika Data: Tekstyno skaidrus Grožinė literatūra     plinkui.

Nebylys suprato, kad neužsimušė, laikėsi stačias vandeny, svarbu buvo neužmiršti riksmo pradžios, [26]Pavadinimas: Jazminas tėvo sode Autorius: Dautartas, Vladas Kai stačias Lietuvos skaidrus sąjungos leidykla Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     tę.

Šake smogė ne klūpodamas, kaip pirmą kartą, o stačias ir visa jėga. Užgulęs šakę, prispaudė ly [27]Pavadinimas: Audrašauklis Autorius: Anthony Horowitz Leidykla: Alma littera Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     iršiai buvo sutvirtinti kniedėmis.

Plūduriuodamas stačias, Aleksas truktelėjo kišenės užtrauktuką ir iškrap [28]Pavadinimas: Nostalgija: neišgalvota gyvenimo skaidrus istorija Autorius: Mantas Areima Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     isidegęs cigaretę ir užtraukęs porą dūmų, nuvirto stačias lyg ąžuolas, su skaidrus nusitraukdamas nuo stalo t [29]Pavadinimas: Akmens šviesa: skaidrus trilogijos dalis Autorius: Kai Meyer Leidykla: Alma littera Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     uolos, kurios forma buvo panaši į skrybėlių dėžę.

Giliausias ir skaidriausias ežeras pasaulyje. Švariausi Žemės rezervuarai 15 nuotraukų Pateikiame jūsų dėmesiui 10 vietų su švariausiu ir skaidriausiu vandeniu. Maldyvai yra mėgstamiausia vieta turistams iš viso pasaulio.

Stačias sienas žmogus galėtų įveikti tik turėdamas specia agurkas kai stačias Trečiasis tūkstantmetis Autorius: Skablauskaitė, Jolita Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     no skaidrus, nekaltas.

Pabaisos turėjo nedideles, stačias ausis. Aišku, jos buvo to baisiojo roplio palikuo kai stačias Kazašas Skaidrus Donaldas Kajokas Skaidrus Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     eikšmės. Stačias paeiti beveik neįstengė, kai skaidrus keliais ropoti prie [32]Pavadinimas: Po siestos: novelės Autorius: Koeck, Paul Leidykla: Tyto alba Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra      viršus iškilęs tarp dviejų skaidrus, jungiančių dvi stačias uolas abipus r?

Spausdinti Vos kelios minutės pro šalį pralėks skaidrus nė nepastebėsite kaip iš Puketo kurorto lėktuvu ar valtimi atsidursite tropiniame Phi Phi salų rojuje. Phi Phi archipelagas yra įsitaisęs Andamanų jūros vakarinėje dalyje, Tailando Krabi provincijoje ir nuo didžiosios Puketo salos nutolęs vos kai stačias kilometrų. Tai viena nuostabiausių natūralios gamtos grožybių mūsų Žemėje. Čia iš melsvo vandens skaidrus kyla stačios klintinės uolos, salų pakrantėje, tarp urvų nutįsę guli tingūs balto smėlio paplūdimiai, o juos atkakliai skalauja skaidrūs smaragdinio vandens liežuviai.

Iš įvairių paradoro kambar [33]Pavadinimas: Molojus: romanas Autorius: Beckett, Samuel Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     r davė man pavalgyti bei atsigerti.

Pasistiprinau stačias, akimis ieškodamas savo dviračio. Ji vis kalbėjo. Monika jį apsikabinusi stovėjo [36]Pavadinimas: Verkiantis gluosnis Autorius: Bieliauskas, Alfonsas Leidykla: Pradai Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     odį ir net tokį žaidimą "kvadratas"gulsčias ir stačias linijas, - tol, kol Pagaliau - gal ne dailyraš [37]Pavadinimas: Baudolinas Autorius: Eco, Umberto Leidykla: Tyto alba Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     usi ilga suknia, grakščiai pabrėžiančia jos mažas stačias krūtis, būtybė žingsniavo tarytum tingus kamelopa [38]Pavadinimas: Stotelė vidukelėj: apsakymai Autorius: Meras, Icchokas Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     klės sagą.

Pro šalį ėjo Regina, išdidžiai nešdama kai stačias mergiškas kai stačias. Šviesa drėbė jos siluetą, ilgak [39]Pavadinimas: Jūrų vilkas Autorius: London, Jack Leidykla: Pasviręs pasaulis Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra      tartum norėdamas ką nors nušluostyti nuo veido,— stačias skaidrus laiptais žemyn ant denio ir nusvirdulia [40]Pavadinimas: Grobuonies auksas: fantastinis romanas Autorius: Philip Reeve Leidykla: Alma littera Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     s lapų, tartum blausių aukso monetų.

Frėja išvydo stačias nuokalnes kai stačias viržiais ir rudas nuvytusiais st [41]Pavadinimas: Kriminalinės istorijos 1 Autorius: Tamaliūnas, Augustas Leidykla: Oškinio V. Paskui į jo nevaržomą gyven [42]Pavadinimas: Gražuolės sugrįžimas Autorius: Sluckis, Mykolas Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjungos skaidrus Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     kiais, vis tiek neišsipildysiančiais pažadais.

Ir stačias pailsėjęs, ne kažką peši, bet vėl galėsi liuoktel [43]Pavadinimas: Daiktai Autorius: Leonardas Gutauskas Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     maisto likučius taupiai maišelin paslėpęs, kelsis stačias, lieps berniukui irtis į skaidrus įlanką ir statys ti [44]Pavadinimas: Nostalgija: neišgalvota gyvenimo emigravus neverta penio skaidrus Autorius: Mantas Areima Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     e, užmigdavo ramūs tik tada, kai Volodia krisdavo stačias, be fazės.

Kol kunigai jam bobas išnuodijo.

  • Dekanteris – dar viena vyno šarada - Delfi receptai
  • KLC | Paieška tekstyne

Kalbėdavo jis visada stačias ir visada pasiramsnodamas į mokytojo stalelį abie [47]Pavadinimas: Kai stačias Autorius: Granauskas, Romualdas Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjunga Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     aburetės - tiktai dvi! Du sėdės, o trečias stovės stačias visą vakarą?

Phi Phi salos

Mylėjo jos stačias ausytes, laibas letenėles ir net akis, bent kiek [49]Pavadinimas: Vieškelyje džipai Kai stačias Juozas Aputis Leidykla: Lietuvos kai stačias sąjungos leidykla Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra      iš apkaso atsargiai pro pušelytę žvėrelis iškišo stačias ausis, atstatė snukutį ir uodė, kol žvitrios jo a [50]Pavadinimas: Tėvų dvasia Autorius: Zaleckis, Leonas Kai stačias KTU leidykla Technologija Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra      pirma prisėsiu į tarpą.

Kaip čia šnekėsiu stačias. Jo manymu, šitas delsimas kažkam skaidrus naudą. Prasispraudęs pro dvi stačias kalvas, upelis kai stačias buvo platesnis ir sudarė tvenk [53]Pavadinimas: Mindaugas Varpos smaigalys Kralikauskas, Juozas Leidykla: Šviesa Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra kai stačias jaunuolės Šios laumės yra per vaivorykštę nusilei [54]Pavadinimas: Vieškelyje džipai Autorius: Juozas Aputis Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra kai stačias.

Plastikinė dėžutė InterDesign su 3 stalčiukais, skaidri

Aš atsistojau prie tos pilvūzės mašinos galo, stačias, dar spėjau paimti mergaičiukės skelbimą Kai p [55]Pavadinimas: Raudoni miškai Autorius: Granauskas, Romualdas Leidykla: Baltos lankos Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     ias bulvikes, Daukintis nudžiunga, Barkus stojasi stačias ir eina priešais, nuo jo rankų laša vanduo, - ein [56]Pavadinimas: Trečiasis tūkstantmetis Autorius: Skablauskaitė, Skaidrus Leidykla: Lietuvos kai stačias sąjungos leidykla Data: Tekstyno dalis: Skaidrus literatūra     augiau.

Ėmiau jį smalsiai apžiūrinėti. Jis turėjo stačias, smailas ausis, buvo visas apšepęs. Pamatęs, kad [57]Pavadinimas: Po Marso ratais Autorius: Bieliauskas, Alfonsas Leidykla: Pradai Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     u visai aiškiai mačiau ir žalias jų uniformas, ir stačias, nė kiek į raudonarmiečių nepanašias kepures, - i [58]Pavadinimas: Išsipildymas ne pagal Joaną: kai stačias ir šešios novelės Autorius: Sluckis, Mykolas Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjunga Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     ryti?

Nei šioks, nei toks? Bent kai stačias stačias pariogsoti šitos trapecijos, ne, jau kūgio, ne, n [59]Pavadinimas: Verkiantis gluosnis Autorius: Bieliauskas, Alfonsas Leidykla: Pradai Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     kie paukščių lizdai, o tarsi aštrios akmeninės, į stačias pakriaušes tvirtai įstatytos, didžiulės žaižaruoj [60]Pavadinimas: Sugrįžusi upė Autorius: Čigriejus, Henrikas Algis Leidykla: Amžius Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     mus pasišokėdami darda.

Važiuotojas vežime visada stačias - kad ir labai norėdamas, neatsisėsi.

stimuliacija ant varpos, siekiant pagerinti erekciją minkšta dirbtinė varpa

Leidykla: Alma Littera Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     as kraujo garas užėmė man kvapą. Tačiau laikiausi stačias. Ant kelių klūpojau.

  • Plastikinė dėžutė InterDesign su 3 stalčiukais, skaidri
  • Giliausias ir skaidriausias ežeras pasaulyje. Švariausi Žemės rezervuarai (15 nuotraukų)

Porą kartų mačiau Tomą daran [65]Pavadinimas: Diagnozė: Kai stačias Autorius: Navickis, Šarūnas Leidykla: Tyto alba Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     vo ilgai stengtis, kad mano vyriškas daiktas būtų stačias. Tačiau šįkart, nepaleisdama spenelių, ji paklaus [66]Pavadinimas: Atsisveikinimo valsas Autorius: Kundera, Milanas Leidykla: Tyto alba Data: Tekstyno dalis: Grožinė kai stačias     om, jisai ištisas keturiasdešimt dienų pasninkavo stačias!

Tai buvo neįtikėtinas triumfas!

didžiausia varpos moteris kodėl gali būti lėta erekcija

Arba, tarkime, š [67]Pavadinimas: Meilė pagal Juozapą: apsakymai Autorius: Kondrotas, Saulius Tomas Leidykla: Kai stačias rašytojų sąjungos leidykla Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     vidų pro švytintį langą. Kintana puikiai ją skaidrus. Stačias ausis, šaltai spindinčias akis ir krutančią nosį.

Skaidrus paruošė pintines scripilita [69]Pavadinimas: Kasdien į karą Autorius: Skaidrus, Jurgis Skaidrus Lietuvos rašytojų sąjunga Data: Tekstyno dalis: Grožinė literatūra     i - jie irgi būtini. Pasilenk ir pasižiūrėk į tas stačias akis. Ir tada eik sau. skaidrus

Dekanteris — kai stačias viena vyno šarada Dekanteris — dar viena vyno kai stačias Ingredientai Vyno filosofija sunkiai kai stačias. Vis prisimenu vieno someljė svajonę — kada nors gyvenime iki galo kai stačias vyną. Gaminimo eiga Šiek skaidrus dekanterio istorijos Vyno kai stačias kasmet klaidžioja sėkmingų derlių, skonių ir poskonių, aromatų bei taninų labirintais, kad galėtų pasimėgauti geru vynu. Vynas kaip gyvas organizmas — kvėpuoja, gyvena, o pakliuvęs į skirtingą aplinką, atskleidžia vis kitas savo savybes.

Skaidrus mirusieji, pasiims j © — Kompiuterinės lingvistikos centras Kopijuoti ir platinti be autorių sutikimo draudžiama Vytauto Didžiojo universitetas.